Výklad pojmů Meiller

BGV
Předpisy profesního sdružení (Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften).
Bordmatik
Hydraulicky ovládaná bočnice u třístranných sklápěcích nástaveb.
BS
Konstrukční ocel.
Dvouokruhový hydraulický systém
Hydraulická soustava s tlakovým a zpětným vedením.
Horní uložení
Uložení hydraulického válce v podlaze korby třístranného sklápěče.
Horní uložení hydraulického válce
Uložení hydraulického válce na předním čele zadního sklápěče nebo návěsu.
i. L
Měřeno uvnitř, tedy vnitřní rozměry.
Jednookruhový hydraulický systém
Hydraulická soustava bez zvláštního zpětného vedení.
Jmenovité zatížení
Maximální přípustná nosnost.

Maximální přípustná nosnost pro sklápěcí nástavbu.

Kluzné uložení
Kluzné uložení hydraulického válce spojující hydraulický válec s jeho uložením v podlaze korby třístranného sklápěče.
L-Jet
Lehká varianta bočnice JET s rovnou stěnou a šikmými výztuhami (pouze u typu 9)
Ložisko hydraulického válce
Ložisko hydraulického válce v pomocném rámu.
Mez kluzu
Charakteristická hodnota materiálu, při jejímž překročení se materiál po odlehčení již nevrátí zpět do původního tvaru.
Objemové údaje
Objemy jsou u všech sklápěcích nástaveb MEILLER uvedeny jako přepravní objemy, tzn. plné po okraj (vodní hladina).
Odlehčení bočnic
Podpůrný pružinový systém u bočnice mechanicky sklápěné kolem spodní osy.
Pevnost v tahu
Charakteristická hodnota materiálu, která s ohledem na původní průřez materiálu uvádí maximálně dosaženou tažnou sílu.
S 355 MC
Konstrukční ocel s minimální mezí kluzu 355 N/mm², tepelně mechanicky válcovaná, vhodná k ohýbání za studena.
S 500 MC
Konstrukční ocel s minimální mezí kluzu 500 N/mm², tepelně mechanicky válcovaná, vhodná k ohýbání za studena.
S 690 MC
Konstrukční ocel s minimální mezí kluzu 690 N/mm², tepelně mechanicky válcovaná, vhodná k ohýbání za studena.
S 900 MC
Konstrukční ocel s minimální mezí kluzu 900 N/mm², tepelně mechanicky válcovaná, vhodná k ohýbání za studena.
Tvrdost dle Brinella
Způsob měření tvrdosti materiálů (jednotka: „HB”).
UVV
Bezpečnostní předpisy definující povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (Unfallverhütungsvorschriften).
VS 100
Jemnozrnná, oděru odolná ocel s mezí kluzu asi 1.000 N/mm2, min. pevností v tahu asi 1.250 N/mm2 a tvrdostí asi 400 HB (Hardox® 400 nebo srovnatelný materiál).
VS 120
Jemnozrnná, oděru odolná ocel s mezí kluzu asi 1.200 N/mm2, min. pevností v tahu asi 1.350 N/mm2 a tvrdostí asi 450 HB (Hardox® 450 nebo srovnatelný materiál).
Zóna oděru
Silně zatížená část sklápěcí korby Halfpipe, ve které dochází při převozu sypkého materiálu a jeho vyklápění k vysokému oděru, proto by zde neměly být např. svarové spoje.