* Maximální přípustná nosnost pro sklápěcí nástavbu

Z toho vyplývající maximální nosnost je závislá na vybraném vozidle a vybavení sklápěcí nástavby

 

Obrázky mohou obsahovat prvky volitelné výbavy!