* Přípustná celková hmotnost se skládá z prázdné hmotnosti a užitečného zatížení² návěsu.

Užitečné zatížení²: Součet přípustného zatížení nápravy zaznamenaného v potvrzení o registraci, část II a tam zaznamenaného zatížení sedla s odpočtem tam zaznamenané prázdné hmotnosti.

² pro sedlový návěs (sklápěcí sedlový návěs)

Z toho vyplývající užitečné zatížení je závislé na vybraném vozidle a vybavení.

Obrázky mohou obsahovat prvky volitelné výbavy!