Ochrana osobních údajů

Pokyny k ochraně osobních údajů

Vítejte na webových stránkách společnosti F.X. MEILLER Slaný s.r.o. Těšíme se na vaši návštěvu a vážíme si vašeho zájmu o náš podnik a naše výrobky.

Ochranu vašeho soukromí při sběru, zpracovávání a využití vašich osobních údajů dle zákonných ustanovení bereme velmi vážně. Na této stránce jsme pro vás shrnuli, jak budeme zacházet s vašimi údaji a vaším soukromím.

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů platí jen pro webové stránky společnosti F.X. MEILLER Slaný s.r.o. Vezměte, prosím, na vědomí, že se to netýká webových stránek jiných distributorů, na které na našich stránkách odkazujeme.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve smyslu německého Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) se rozumí veškeré údaje týkající se osobních nebo věcných vztahů identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To se vedle jména a adresy týká i vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy.

Všechny tyto údaje podle BDSG a dalších předpisů k ochraně osobních údajů podléhají zvláštní ochraně, kterou zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření.

Shromažďování neosobních údajů

K návštěvě naší webové stránky od vás nepotřebujeme žádné osobní údaje. Tady můžete informace získat anonymně. Automaticky jsou uloženy pouze technické informace, jako je název vašeho poskytovatele internetových služeb, internetový prohlížeč, operační systém, rozlišení obrazovky a webové stránky, které vás k nám přivedly, počet a datum vašich návštěv, průměrný čas strávený na našich stránkách a u nás navštívené webové stránky (tedy bez registrace). Tyto údaje jsou vyhodnocovány pouze statisticky a nelze je zpětně vysledovat až k vám, slouží jen k dalšímu zlepšování naší internetové prezentace pro vás.

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat jen tehdy, pokud nám dobrovolně sdělíte vaše údaje, jako například v rámci poptávky, reklamy, registrace, průzkumu atd. V tomto případě vaše osobní údaje použijeme k vyřízení poptávky, zpracování vaší objednávky, k zajištění vašeho přístupu ke zvláštním informacím nebo nabídkám, ke správě zákazníků, pro průzkum výrobků a marketing pouze v nezbytném rozsahu. K udržování vztahů se zákazníky může být dále nutné, aby byly vaše osobní údaje uloženy, zpracovány a předány např. naším dceřiným společnostem po celém světě, aby mohly konkrétně zpracovat speciální poptávky.

Nebudeme vaše osobní údaje prodávat třetím stranám ani je jinak obchodně využívat. Předávání osobních údajů státním institucím a orgánům proběhne pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a obchodníci jsou z naší strany zavázáni k mlčenlivosti a dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Cookies

Společnost MEILLER používá na webových stránkách cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých jsou na vašem PC uloženy informace a při vaší další návštěvě mohou být zase načteny, aby tímto způsobem na váš počítač dočasně uložily technické údaje nebo informace potřebné pro správnou funkci jednotlivých nabídek.

Pokud si nepřejete používat cookies, žádáme vás, abyste ve vašem prohlížeči zakázali možnost používání cookies. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě vašeho prohlížeče. Z technických důvodů je možné, že v případě zákazu používání cookies nebudou jednotlivé nabídky na naší internetové prezentaci správně fungovat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro využívání Google Analytics

Tuto webovou stránku používá Google Analytics, služba pro webovou analýzu Google Inc. („Google”). Google Analytics používá takzvané „cookies”, textové soubory, které budou uloženy na vašem počítači a umožní analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce, bude vaše IP adresa společností Google avšak v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k dalšímu poskytování služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu vůči provozovateli této webové stránky. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojena s dalšími daty společnosti Google.

Můžete odmítnout ukládání souborů cookies příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; chtěli bychom vás však upozornit, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zamezit zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím cookie a týkajících se vašeho využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) na Google i zpracování těchto údaje společností Google tím, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete dostupný Plugin prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zdroje: Google Analytics Prohlášení o ochraně osobních údajů, eRecht24

Bezpečnost osobních údajů

Společnost MEILLER učiní všechna technická a organizační preventivní opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, které spravujeme. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Vezměte, prosím, na vědomí, že údaje, které nám e-mailem nebo prostřednictvím poptávkových formulářů zašlete na naši internetovou nabídku, jsou internetem přenášeny nezašifrovaně, a proto nelze vyloučit, že budou mít k těmto údajům přístup třetí strany. Proto vás žádáme o zasílání důvěrných informací pouze poštou, faxem nebo šifrovaným e-mailem.

Právo na přístup k uloženým osobním údajům a jejich opravu

Podle § 34 BDSG máte právo na přístup ke svým osobním údajům uloženým u nás i podle § 35 BDSG máte právo na opravu nesprávných údajů popř. smazání/zablokování dat uložených bez povolení.

Pokud máte dotazy, návrhy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte a obraťte se na nás pod nadpisem „Ochrana údajů”.