Kvalita

Prvotřídní kvalita a spolehlivost našich výrobků je základem spokojenosti našich zákazníků. Abychom mohli tyto požadavky na kvalitu splnit, systematicky a neustále optimalizujeme procesní řetězec vzniku výrobků, a tím si dlouhodobě zajišťujeme náš úspěch.

Snahu o prvotřídní kvalitu chápeme jako závazek pro každého jednotlivého zaměstnance. Tohoto výsledku dosahujeme díky motivovaným a kvalifikovaným zaměstnancům a neustálým společným vývojem našich výrobků a procesů.

Ke kvalitě našich výrobků a služeb výrazně přispívají i naši dodavatelé. Ke splnění požadavků na kvalitu při celém procesu výroby úzce spolupracujeme a našimi dodavateli.

Kvalita MEILLER je certifikována podle DIN EN ISO 9001 a VDA 6.1. V pravidelných intervalech jsou prováděny kontroly účinnosti systému managementu jakosti.

Společnost F.X.MEILLER GmbH & CO KG je certifikována podle následujících norem:

- DIN EN ISO 9001: Mezinárodní průmyslová norma zaměřená na procesy

- VDA 6.1: Certifikát systému managementu jakosti svazu automobilového průmyslu

- DIN EN ISO 3834-2: Certifikace systému management kvality v procesech svařování

- DIN 18800-7: Kvalifikace výrobce ke svařování ocelových konstrukcí