Žádost o místo nového dodavatele

Jestliže se chcete ucházet o místo dodavatele u společnosti F.X. MEILLER GmbH & Co KG, nejdříve vyplňte dotazník.

Tento osobní dotazník pro dodavatele nám umožní, abychom získali informace ve strukturovaném tvaru a podrobili je spravedlivému hodnocení.

Prosím, vyplňte celý dotazník a zašlete nám jej na následující e-mailovou adresu:

Lieferantenbewerbung(at)meiller.com

 

Vezměte prosím na vědomí, že mohou být zpracovány pouze kompletně vyplněné dotazníky, včetně eventuálně potřebných příloh.